Zeme lidz nullei

FineFitFitoSpray - Atklâjiet inovatîvu veidu, kâ zaudçt svaru!

Elektrostatiskā iezemēšana ir ārkārtīgi svarīgs brīdis rūpniecībā un viegli uzliesmojošu gāzu un atsevišķu vielu, piemēram, šķidrumu vai pulveru, pārvadāšanā. Kad elektrostatiskais lādiņš uzkrājas viegli uzliesmojošu materiālu vidē, rodas bīstamība.

Katru gadu visā Eiropā notiek vairāk nekā 400 negadījumu, ko izraisa tikai šie notikumi. Aizdedzes, ugunsgrēki un pat sākums ir pilnīgi reālas briesmas, kas piemīt katram veselīgi domājošam cilvēkam un investoram šajā jomā.

Šeit ir sniegti padomi elektrostatisko zemējuma mehānismu un sistēmu jomā. Viņu izturēšanās vērtībā aprobežojas ar apdraudētu elementu savienošanu ar zemas pretestības vadu zemējuma tēmai, izmantojot piemērotu skavu. Laukumā ir milzīgs skaits to veidu - ērču, ieskrūvēti, ievietoti vienā konteinera korpusā. Mūsdienīgākas sistēmas ļauj veikt gan zemējuma uzraudzību reāllaikā. Kombinācijā ar jaunām ierīcēm tie, iespējams, neļaus produktu izsniegt vai strādāt pie zemējuma problēmas. Dažas metodes fiziski bloķē šo iespēju, aizverot vārstu vai aizpildītāju, kas ir vērts, ja ierīces sadarbojas vai mēģina apiet drošību. Šo sugu parasti attiecina uz dzelzceļa un autocisternām.

Diezgan izplatīta problēma, izmantojot skavas ierīcēs, kas veic lakas, krāsas, šķīdinātājus vai sveķus, ir grūti pilnībā ierobežot virsmas noslēgšanas procesu ar materiālu. Noteikti izveidojiet slāni, kas izolē elektrostatisko zemējumu, daļēji vai pilnībā negatīvi ietekmējot tā efektivitāti. Tad rodas ne tikai ierīces, bet arī konteineri un cisternas, kas nodoti iepriekšminēto materiālu glabāšanai.