Rupniecibas nozares krievija

Estētiskās un efektīvās putekļu noņemšanas un apstrādes metodes jāizmanto visās rūpniecības daļās un nozarēs, kur tehnoloģiskā procesa rezultātā putekļus rada arī otrie piesārņotāji.

Ražošanas vides putekļi, kas rodas materiālu apstrādes beigās, slīpēšanas, zāģēšanas vai urbšanas laikā un pat brīvu materiālu ieliešanas laikā, ietekmē izstrādājumu grupu, darbinieku uzticēšanos un veselību, savukārt rentabilitāti un ražošanas efektivitāti. Mazas gaisā esošas daļiņas tiek izmantotas arī elektroinstrumentiem un ražošanas iestādēm - mazāk putekļu skaidri pagarina aprīkojuma kalpošanas laiku. Daži putekļu veidi var būt toksiski cilvēka ķermenim, smalki putekļi palielinās un sprādziena risks, tāpēc obligāti jāizmanto efektīva putekļu noņemšanas metode darbavietās.Putekļu nosūkšanas sistēmās ietilpst gaisā izšķīdušo putekļu un cietvielu, dūmgāzu un ekonomisko gāzu ņemšana, pēc tam to transportēšana, filtrēšana un uzglabāšana. Svarīgs stila elements ir vietējie pārvadājumi, t.i., instalācijas, kuru minimālais garums ir no putekļu centra. Vietējie izplūdes gāži uztver un ļauj iztērēt piesārņojumu ražošanas vidē, izmantojot šo metodi, novēršot putekļus no gaisa un apvēršot to izplešanos telpā. Cits laiks ir putekļu noņemšana kopā ar izvilkto gaisu līdz attīrīšanas ierīcēm vai to atdalīšanai telpā, kur piesārņojums neradīs kaitīgu iespēju.Putekļu noņemšanas sistēmai jābūt ērtai, tāpēc tā nevar radīt statisku elektrību, kas varētu būt pašaizdegšanās vai eksplozijas iemesls, tai vajadzētu būt vairāk izgatavotai no spēcīga un pareiza korozijas un nodilumizturīgu materiālu formas. Instalācijai jābūt ļoti saspringtai, kas nodrošinās efektivitāti, veiktspēju un bez traucējumiem.Putekļu savākšanas sistēma tiek precīzi izmantota darba vides apstākļiem un vajadzībām, tāpēc tās izskats, izgatavošana un uzbūve tiek vērsta uz pašām vēlmēm un vajadzībām.Lieliskā putekļu savākšanas sistēma nodrošinās svaigu gaisu, komfortu un drošību lietu stāvoklī un pozitīvi ietekmēs uzņēmuma progresu.