Elzab youtube kases aparats

Katrs uzņēmējs, kura rīcībā ir kases aparāti mūsu vārdā, cīnās ar tālajām problēmām, kuras šie ēdieni var radīt katru dienu. Tāpat kā viss datortehnika, arī kases aparātiem nav defektu un tie dažreiz sabojājas. Neviens uzņēmuma īpašnieks nezina, ka katrā elementā, kurā ieraksti tiek veikti ar kases aparāta palīdzību, galvenajai ierīces kļūmes gadījumā tai vajadzētu būt otrajai šādai ierīcei.

Rezerves elzab kases aparāta trūkums turpmākās preču vai pakalpojumu pārdošanas laikā var ietekmēt nodokļu administrācijas uzliktos sodus, jo tas neļaus pārdošanas vēstulē salauzt galveno ierīci. Dokumentos, ko glabā saskaņā ar kases aparātu, jāietver kases aparāta apkalpošanas buklets. Šis dokuments ne tikai papildina visus ierīces remontus, bet arī ņem vērā informāciju par kases aparāta dalīšanu fiskālā režīmā vai tā atmiņas izmaiņām. Ievadītajā servisa darbā joprojām ir jābūt unikālam numuram, kuru nodokļu inspekcija ir piešķīrusi kasei, uzņēmuma nosaukumam un to telpu adresei, kur tiek izmantota skaidra nauda. Visi šie padomi ir spēkā, lai nodokļu inspekcija veiktu revīziju. Visi jaunumi kases apziņā, kā arī tā remonts ir specializēta servisa vingrinājums, ar kuru katram uzņēmējam, kas izmanto kases aparātu, jānoslēdz parakstīts līgums. Cik daudz - jums jāinformē nodokļu inspekcija par visām izmaiņām kases tehniķī. Fiskālo summu pārdošanai vajadzētu būt nepārtrauktā secībā, un, ja kases aparāta atmiņa ir pilna, jums ir jāmaina atmiņa ar jaunu, vienlaikus lasot atmiņu. Fiskālā kases aparāta lasīšana, iespējams, arī - kā izmaiņas, kuras veicis tikai pilnvarots uzņēmums. Turklāt darbs jāveic nodokļu inspekcijas darbinieka klātbūtnē. Par fiskālā kases aparāta atmiņas nolasīšanu tiek izveidots atbilstošs ziņojums, kura viens eksemplārs nonāk nodokļu inspekcijā, bet jauns - uzņēmējam. Viņam šis protokols jāuzglabā kopā ar dažādiem dokumentiem, kas saistīti ar kases aparātu - tā trūkuma dēļ birojs var uzlikt sodu.